Thất tình rủ bạn nhảy cầu tự tử

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.