Tháo dỡ phần sai phạm của biệt thự gia đình nhà ông Nguyễn Thanh Hóa

Công nhân đang tháo dỡ phần sai phạm của nhà ông Nguyễn Thanh Hóa.
Công nhân đang tháo dỡ phần sai phạm của nhà ông Nguyễn Thanh Hóa.
Công nhân đang tháo dỡ phần sai phạm của nhà ông Nguyễn Thanh Hóa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top