Thanh niên trẻ chuyển nửa tỉ đồng cho... "bạn gái ảo"

Đối tượng Lê Hồng Thoảng tại cơ quan điều tra. Ảnh: An ninh thủ đô.
Đối tượng Lê Hồng Thoảng tại cơ quan điều tra. Ảnh: An ninh thủ đô.
Đối tượng Lê Hồng Thoảng tại cơ quan điều tra. Ảnh: An ninh thủ đô.
Lên top