Thành lập Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục phòng, chống thiên tai

Bộ NNPTNT công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục phòng, chống thiên tai. Ảnh: Minh Long
Bộ NNPTNT công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục phòng, chống thiên tai. Ảnh: Minh Long
Bộ NNPTNT công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục phòng, chống thiên tai. Ảnh: Minh Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top