Thanh Hóa: Hơn 17 nghìn ngôi nhà ngập sâu trong nước

Thanh Hóa vẫn ngập trong biển nước.
Thanh Hóa vẫn ngập trong biển nước.