Thanh Hóa: Hơn 17 nghìn ngôi nhà ngập sâu trong nước

Thanh Hóa vẫn ngập trong biển nước.
Thanh Hóa vẫn ngập trong biển nước.
Thanh Hóa vẫn ngập trong biển nước.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM