"Thần y" ở Hà Tĩnh truyền "năng lượng vũ trụ" vào lá cây, nước lã để... chữa bệnh

Dù ông Phú cắt thuốc và có cả hướng dẫn sử dụng rõ thế này nhưng đại diện Phòng Y tế và chính quyền thị xã Hồng Lĩnh cho rằng không phải chữa bệnh.
Dù ông Phú cắt thuốc và có cả hướng dẫn sử dụng rõ thế này nhưng đại diện Phòng Y tế và chính quyền thị xã Hồng Lĩnh cho rằng không phải chữa bệnh.
Dù ông Phú cắt thuốc và có cả hướng dẫn sử dụng rõ thế này nhưng đại diện Phòng Y tế và chính quyền thị xã Hồng Lĩnh cho rằng không phải chữa bệnh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top