Thái Bình: Lửa ngùn ngụt bốc lên tại nhà xưởng, nhiều người hú vía

Ngọn lửa bùng phát tại kho xưởng, khói đen bốc lên nghi ngút.
Ngọn lửa bùng phát tại kho xưởng, khói đen bốc lên nghi ngút.