Tết Sài Gòn nay nhớ Tết Hà Nội xưa

Minh họa Lê Thiết Cương.
Minh họa Lê Thiết Cương.
Minh họa Lê Thiết Cương.
Lên top