Những người ăn Tết tại… sân bay

Trong những ngày tết, các kỹ sư của Vietjet vẫn làm việc bình thường để đảm bảo cho các chuyến bay an toàn.
Trong những ngày tết, các kỹ sư của Vietjet vẫn làm việc bình thường để đảm bảo cho các chuyến bay an toàn.
Trong những ngày tết, các kỹ sư của Vietjet vẫn làm việc bình thường để đảm bảo cho các chuyến bay an toàn.
Lên top