Tây Nguyên đối mặt với đợt hạn hán khốc liệt

Hồ chứa thủy điện Ka Nak (Gia Lai) chỉ còn xấp xỉ 11% dung tích thiết kế. 
Ảnh: P.V
Hồ chứa thủy điện Ka Nak (Gia Lai) chỉ còn xấp xỉ 11% dung tích thiết kế. Ảnh: P.V
Hồ chứa thủy điện Ka Nak (Gia Lai) chỉ còn xấp xỉ 11% dung tích thiết kế. Ảnh: P.V
Lên top