Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tàu bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thăm TP. Đà Nẵng