Tàu Bắc- Nam thông tuyến trong niềm vui của hàng trăm công nhân trên công trường Đèo Cả

Đoàn tàu vận tải đầu tiên vượt qua cung đường sạt lở an toàn, đường sắt thông tuyến sau 9 ngày phải tạm dừng qua đèo Cả. Ảnh: M.T
Đoàn tàu vận tải đầu tiên vượt qua cung đường sạt lở an toàn, đường sắt thông tuyến sau 9 ngày phải tạm dừng qua đèo Cả. Ảnh: M.T
Đoàn tàu vận tải đầu tiên vượt qua cung đường sạt lở an toàn, đường sắt thông tuyến sau 9 ngày phải tạm dừng qua đèo Cả. Ảnh: M.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM