Đà Nẵng tiêm vaccine COVID-19 toàn dân, không phân biệt điều kiện cư trú

Đà Nẵng tiêm vaccine toàn dân, không phân biệt điều kiện cư trú. Ảnh: TT
Đà Nẵng tiêm vaccine toàn dân, không phân biệt điều kiện cư trú. Ảnh: TT
Đà Nẵng tiêm vaccine toàn dân, không phân biệt điều kiện cư trú. Ảnh: TT
Lên top