Tài xế xe khách cố thủ nhiều giờ khiến giao thông hỗn loạn

Tài xế xe cố thủ nhiều giờ, khiến giao thông hỗn loạn. ảnh: H.Q
Tài xế xe cố thủ nhiều giờ, khiến giao thông hỗn loạn. ảnh: H.Q
Tài xế xe cố thủ nhiều giờ, khiến giao thông hỗn loạn. ảnh: H.Q

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM