Tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây: Đóng tạm hướng vào từ huyện Long Thành