Sức khỏe Thiền sư Thích Nhất Hạnh sau khi trở về chùa Từ Hiếu hiện ra sao?

Thiền sư Thích Nhất Hạnh dạo quanh chùa cùng các tăng ni, Phật tử. Ảnh: PĐ.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh dạo quanh chùa cùng các tăng ni, Phật tử. Ảnh: PĐ.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh dạo quanh chùa cùng các tăng ni, Phật tử. Ảnh: PĐ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top