STEM - Đánh thức trí tuệ làng trong thời đại 4.0

Ngày hội Khoa học và Kỹ thuật 2016 của 96 trường phổ thông ở huyện Thái Thụy. Ảnh: Đ.H.S
Ngày hội Khoa học và Kỹ thuật 2016 của 96 trường phổ thông ở huyện Thái Thụy. Ảnh: Đ.H.S
Ngày hội Khoa học và Kỹ thuật 2016 của 96 trường phổ thông ở huyện Thái Thụy. Ảnh: Đ.H.S

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top