Sống bất an bên mỏ đá

Bà Ngô Thị Mưa ghi chép cụ thể những lần Cty cho nổ mìn phá đá. Ảnh: N.T
Bà Ngô Thị Mưa ghi chép cụ thể những lần Cty cho nổ mìn phá đá. Ảnh: N.T
Bà Ngô Thị Mưa ghi chép cụ thể những lần Cty cho nổ mìn phá đá. Ảnh: N.T
Lên top