Nước kênh Ba Bò lại đen sì, nổi bọt trắng như bông tuyết

Có chỗ bọt trắng nổi lên như bông tuyết.
Có chỗ bọt trắng nổi lên như bông tuyết.
Có chỗ bọt trắng nổi lên như bông tuyết.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top