Sở TT&TT Hải Phòng nhận Huân chương Lao động hạng 3

Lãnh đạo Sở TT&TT Hải Phòng đón nhận Huân chương Lao động hạng 3. Ảnh Trần Vương
Lãnh đạo Sở TT&TT Hải Phòng đón nhận Huân chương Lao động hạng 3. Ảnh Trần Vương