Sinh viên Việt Nam thi tay nghề thế giới: Tự tin bước ra sân chơi lớn!

Hai bạn Minh Tiến và Thuận Hải cùng luyện tập
Hai bạn Minh Tiến và Thuận Hải cùng luyện tập