Sau thông tin trầm tích sông Đồng Nai nhiễm dioxin: Bộ TNMT khẳng định nước sông vẫn an toàn

Bộ TN&MT khẳng định, nước sông Đồng Nai vẫn an toàn. Ảnh: Trung Kiên
Bộ TN&MT khẳng định, nước sông Đồng Nai vẫn an toàn. Ảnh: Trung Kiên
Bộ TN&MT khẳng định, nước sông Đồng Nai vẫn an toàn. Ảnh: Trung Kiên

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top