Sạt núi, vùi lấp nhiều người trên QL14E

QL14 - đoạn nối Đà Nẵng lên huyện Phước Sơn bị chia cắt tại Đại Lộc, khiến việc đưa phương tiện, lực lượng cứu hộ lên Phước Hòa không thực hiện được.
QL14 - đoạn nối Đà Nẵng lên huyện Phước Sơn bị chia cắt tại Đại Lộc, khiến việc đưa phương tiện, lực lượng cứu hộ lên Phước Hòa không thực hiện được.
QL14 - đoạn nối Đà Nẵng lên huyện Phước Sơn bị chia cắt tại Đại Lộc, khiến việc đưa phương tiện, lực lượng cứu hộ lên Phước Hòa không thực hiện được.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top