Sạt lở núi nghiêm trọng, đường đi Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bị chia cắt

Sạt lở gây chia cắt hoàn toàn QL8A
Sạt lở gây chia cắt hoàn toàn QL8A
Sạt lở gây chia cắt hoàn toàn QL8A

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top