Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sai phạm ở Thành ủy Trà Vinh nghiêm trọng như thế nào?

Trụ sở Thành ủy Trà Vinh. Ảnh: P.V
Trụ sở Thành ủy Trà Vinh. Ảnh: P.V