Đà Nẵng: Phát hiện thêm hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Tổ hợp khách sạn Mường Thanh

Phát hiện thêm nhiều vi phạm XD đặc biệt nghiêm trọng tại Tổ hợp KS Mường Thanh ở Đà Nẵng
Phát hiện thêm nhiều vi phạm XD đặc biệt nghiêm trọng tại Tổ hợp KS Mường Thanh ở Đà Nẵng
Phát hiện thêm nhiều vi phạm XD đặc biệt nghiêm trọng tại Tổ hợp KS Mường Thanh ở Đà Nẵng
Lên top