Sai phạm hàng loạt, chủ đầu tư nhà ga quốc tế Đà Nẵng bị phạt 475 triệu đồng

Sai phạm hàng loạt, chủ đầu tư và nhà thầu nhà ga quốc tế Đà Nẵng bị phạt 475 triệu đồng
Sai phạm hàng loạt, chủ đầu tư và nhà thầu nhà ga quốc tế Đà Nẵng bị phạt 475 triệu đồng
Sai phạm hàng loạt, chủ đầu tư và nhà thầu nhà ga quốc tế Đà Nẵng bị phạt 475 triệu đồng