Rơi từ tầng 25 chung cư xuống đất, cô gái tử vong

Rơi từ tầng 25, cô gái tử vong, người đàn ông ngất xỉu.
Rơi từ tầng 25, cô gái tử vong, người đàn ông ngất xỉu.
Rơi từ tầng 25, cô gái tử vong, người đàn ông ngất xỉu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM