Quyền Vụ trưởng Vụ III không bị áp lực khi chỉ đạo thanh tra tại Bộ Y tế

Quyền Vụ trưởng Vụ III nói không bị áp lực khi chỉ đạo thanh tra tại Bộ Y tế. Ảnh: Bảo Thắng
Quyền Vụ trưởng Vụ III nói không bị áp lực khi chỉ đạo thanh tra tại Bộ Y tế. Ảnh: Bảo Thắng
Quyền Vụ trưởng Vụ III nói không bị áp lực khi chỉ đạo thanh tra tại Bộ Y tế. Ảnh: Bảo Thắng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top