Quy định không cấm tài xế dùng tiền lẻ qua trạm

Các phương tiện qua BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) vào trưa 3.12. Ảnh: N.Băng
Các phương tiện qua BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) vào trưa 3.12. Ảnh: N.Băng
Các phương tiện qua BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) vào trưa 3.12. Ảnh: N.Băng