Quảng Trị: Nhiều hồ chứa nguy cơ đe dọa cuộc sống của dân trước mùa mưa bão

Tràn xả lũ Nam Thạch Hãn bị hư hại. Ảnh: H.T
Tràn xả lũ Nam Thạch Hãn bị hư hại. Ảnh: H.T
Tràn xả lũ Nam Thạch Hãn bị hư hại. Ảnh: H.T
Lên top