Thông tin mới nhất vụ vỡ hồ chứa chất thải phân bón ở Lào Cai

Hiện trường vụ vỡ hồ chứa chất thải phân bón ngày 7.9 - Ảnh: Tiền Phong.
Hiện trường vụ vỡ hồ chứa chất thải phân bón ngày 7.9 - Ảnh: Tiền Phong.
Hiện trường vụ vỡ hồ chứa chất thải phân bón ngày 7.9 - Ảnh: Tiền Phong.
Lên top