Quảng Trị: Lập biên bản vi phạm của cây xăng dầu rồi để đó?

Đang trong quá trình xây dựng, cửa hàng xăng dầu đã bị lập biên bản vi phạm nhưng doanh nghiệp không chấp hành. Ảnh: Hưng Thơ.
Đang trong quá trình xây dựng, cửa hàng xăng dầu đã bị lập biên bản vi phạm nhưng doanh nghiệp không chấp hành. Ảnh: Hưng Thơ.
Đang trong quá trình xây dựng, cửa hàng xăng dầu đã bị lập biên bản vi phạm nhưng doanh nghiệp không chấp hành. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top