Quảng Trị: Chính quyền “nhắm mắt” cấp đất trong chỉ giới hành lang an toàn cầu

Đứng trên cầu A Trùm, nhìn xuống thấy dòng chảy của con suối bị "bóp nghẹt" bởi đất đá đổ xuống để san lấp mặt bằng. Ảnh: Hưng Thơ.
Đứng trên cầu A Trùm, nhìn xuống thấy dòng chảy của con suối bị "bóp nghẹt" bởi đất đá đổ xuống để san lấp mặt bằng. Ảnh: Hưng Thơ.