Quảng Ninh: Sam biển chết hàng loạt bị vứt bỏ dạt vào bãi biển Cô Tô

Hàng trăm con Sam biển chết bị vứt bỏ dạt vào bờ biển Cô Tô ngày 31.5
Hàng trăm con Sam biển chết bị vứt bỏ dạt vào bờ biển Cô Tô ngày 31.5
Hàng trăm con Sam biển chết bị vứt bỏ dạt vào bờ biển Cô Tô ngày 31.5

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top