Quảng Ninh: Kinh hoàng nước thải sinh hoạt đổ thẳng ra vịnh Hạ Long

Nước thải sinh hoạt hôi thối hằng ngày đổ thẳng ra vịnh Hạ Long qua hàng chục cửa cống nằm trải dài trên tuyến đường bao biển quanh TP.Hạ Long. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Nước thải sinh hoạt hôi thối hằng ngày đổ thẳng ra vịnh Hạ Long qua hàng chục cửa cống nằm trải dài trên tuyến đường bao biển quanh TP.Hạ Long. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Nước thải sinh hoạt hôi thối hằng ngày đổ thẳng ra vịnh Hạ Long qua hàng chục cửa cống nằm trải dài trên tuyến đường bao biển quanh TP.Hạ Long. Ảnh: NGUYỄN HÙNG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM