Quảng Ninh: Hủy trên 15.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hư hỏng

Cơ qua chức năng thành phố Hạ Long tiến hành tiêu hủy trên 15.000phôi giấy chứng nhận QSDĐ bị hư hỏng. Ảnh: TP. Hạ Long
Cơ qua chức năng thành phố Hạ Long tiến hành tiêu hủy trên 15.000phôi giấy chứng nhận QSDĐ bị hư hỏng. Ảnh: TP. Hạ Long
Cơ qua chức năng thành phố Hạ Long tiến hành tiêu hủy trên 15.000phôi giấy chứng nhận QSDĐ bị hư hỏng. Ảnh: TP. Hạ Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top