Quảng Ngãi truy vết những đối tượng F1 từng đến 3 bệnh viện ở Đà Nẵng

Quảng Ngãi truy vết những đối tượng F1 từng đến 3 bệnh viện ở Đà Nẵng. Ảnh: Văn Phong
Quảng Ngãi truy vết những đối tượng F1 từng đến 3 bệnh viện ở Đà Nẵng. Ảnh: Văn Phong
Quảng Ngãi truy vết những đối tượng F1 từng đến 3 bệnh viện ở Đà Nẵng. Ảnh: Văn Phong
Lên top