Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quảng Ngãi cho phép nhận chìm 62.000 m3 bùn thải xuống biển

Bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi). Ảnh: T.H
Bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi). Ảnh: T.H