Quảng Nam: Sẽ trả lại 106 triệu đồng cho ông Đoàn Ngọc Hải

Huyện Nam Trà My sẽ trả lại 106 triệu đồng cho ông Đoàn Ngọc Hải. Ảnh: Chụp màn hình
Huyện Nam Trà My sẽ trả lại 106 triệu đồng cho ông Đoàn Ngọc Hải. Ảnh: Chụp màn hình
Huyện Nam Trà My sẽ trả lại 106 triệu đồng cho ông Đoàn Ngọc Hải. Ảnh: Chụp màn hình
Lên top