Quảng Nam phân bổ 500 tấn gạo cứu trợ nhân dân thiệt hại do bão số 12