Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quảng Bình: Đề nghị Chính phủ khoanh nợ, giảm lãi cho doanh nghiệp và người dân

Thiệt hại sau cơn bão số 10 tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Thiệt hại sau cơn bão số 10 tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long