Công ty CP Hitas - chi nhánh Thanh Hoá huy động tài chính bằng hình thức đa cấp:

Quá nhiều rủi ro cho người tham gia

Một buổi hội thảo hướng dẫn người tham gia nộp tiền làm cổ đông, mời chào người khác tham gia rồi ngồi không nhận tiền. Ảnh: X.H
Một buổi hội thảo hướng dẫn người tham gia nộp tiền làm cổ đông, mời chào người khác tham gia rồi ngồi không nhận tiền. Ảnh: X.H
Một buổi hội thảo hướng dẫn người tham gia nộp tiền làm cổ đông, mời chào người khác tham gia rồi ngồi không nhận tiền. Ảnh: X.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM