Phú Thọ: Cháy lớn tại công ty may 5.000 công nhân trong khu công nghiệp Thuỵ Vân