Phu nhân Thủ tướng Papua New Guinea đến thăm Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng