Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Quảng Ninh chủ động ứng phó bão số 6

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác an toàn hồ đập Yên Lập (Quảng Ninh). Ảnh: QTV
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác an toàn hồ đập Yên Lập (Quảng Ninh). Ảnh: QTV
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác an toàn hồ đập Yên Lập (Quảng Ninh). Ảnh: QTV