Phó Chủ tịch Quảng Nam trấn an dân về khả năng xảy ra sự cố thuỷ điện