Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phó Chủ tịch Quảng Nam trấn an dân về khả năng xảy ra sự cố thuỷ điện