Phát hiện voi con dưới 1 tuổi ở khu rừng Quảng Nam

Đàn voi xuất hiện tại khu rừng ở Quảng Nam.
Đàn voi xuất hiện tại khu rừng ở Quảng Nam.
Đàn voi xuất hiện tại khu rừng ở Quảng Nam.
Lên top