6 con voi chết thương tâm khi cố cứu nhau ở thác nước địa ngục Thái Lan

Những con voi chết ở thác Haew Narok, Thái Lan. Ảnh: Cục Bảo vệ Động thực vật hoang dã và Công viên Quốc gia Thái Lan
Những con voi chết ở thác Haew Narok, Thái Lan. Ảnh: Cục Bảo vệ Động thực vật hoang dã và Công viên Quốc gia Thái Lan
Những con voi chết ở thác Haew Narok, Thái Lan. Ảnh: Cục Bảo vệ Động thực vật hoang dã và Công viên Quốc gia Thái Lan
Lên top