Phát hiện nhẫn vàng, vòng bạc trong hàng cứu trợ, dân mang lên nộp cho xã

Anh Lam mang vàng và giấy tờ lẫn trong hàng cứu trợ của nhà mình đến xã Cẩm Mỹ để nhờ tìm người trả lại. Ảnh: PA.
Anh Lam mang vàng và giấy tờ lẫn trong hàng cứu trợ của nhà mình đến xã Cẩm Mỹ để nhờ tìm người trả lại. Ảnh: PA.
Anh Lam mang vàng và giấy tờ lẫn trong hàng cứu trợ của nhà mình đến xã Cẩm Mỹ để nhờ tìm người trả lại. Ảnh: PA.
Lên top